műszaki előkészítő mérnök

A műszaki előkészítő mérnök feladata a projekt tervdokumentációjának ismeretében annak hiányosságainak, illetve hibáinak a felfedése, a kiviteli tervek alapján mennyiségi kigyűjtések készítése, illetve ellenőrzése.
Kidolgozza az alvállalkozói ajánlatkérő csomagokat és lebonyolítja az ajánlatkéréseket. A beérkező ajánlatokat feldolgozza, elkészíti az ártükröket. A projektvezetővel közösen lefolytatja az alvállalkozói versenyeztetési eljárást. Előkészíti, illetve részt vesz az alvállalkozói szerződések megkötésében. Részt vesz a műszaki egyeztetésekben és utókalkulációk készítésében.

épületvillamossági projektmenedzser

Feladata középületek, hotelek, műemléki épületek teljeskörű épületvillamossági kivitelezési munkáinak műszaki lebonyolításának ellátása. Kapcsolatot tart a kivitelezőkkel, tervezőkkel, megrendelővel. Folyamatosan koordinálja és ellenőrzi a szakági- és a területhez kapcsolódó általános kivitelezési munkákat. Riportokat készít a Munkáltató és az ingatlan tulajdonosával egyeztetett tartalommal. Betartja és betartatja az építési, kivitelezési szerződések feltételeit, illetve ellenőrzi a kivitelezés minőségét és technológiai követelményeit. A projektek kapcsán egyeztet a szükséges szakhatóságokkal, részt vesz a hatósági bejárásokon, ellátja az projekt tulajdonosának és a cég érdekeinek képviseletét. Az építkezés során felmerülő előre nem tervezhető feladatokra vonatkozó ajánlatokat beszerzi, azokat felülvizsgálja, illetve javaslatot tesz a vezető felé a munkák műszaki tartalmának és költségeinek elfogadására.

gépészeti projektmenedzser

Feladata középületek, hotelek, műemléki épületek teljeskörű épületgépészeti kivitelezési munkáinak műszaki lebonyolításának ellátása. Kapcsolatot tart a kivitelezőkkel, tervezőkkel, megrendelővel. Folyamatosan koordinálja és ellenőrzi a szakági- és a területhez kapcsolódó általános kivitelezési munkákat. Riportokat készít a Munkáltató és az ingatlan tulajdonosával egyeztetett tartalommal. Betartja és betartatja az építési, kivitelezési szerződések feltételeit, illetve ellenőrzi a kivitelezés minőségét és technológiai követelményeit. A projektek kapcsán egyeztet a szükséges szakhatóságokkal, részt vesz a hatósági bejárásokon, ellátja az projekt tulajdonosának és a cég érdekeinek képviseletét. Az építkezés során felmerülő előre nem tervezhető feladatokra vonatkozó ajánlatokat beszerzi, azokat felülvizsgálja, illetve javaslatot tesz a vezető felé a munkák műszaki tartalmának és költségeinek elfogadására.
 

általános projektmenedzser

Feladatai középületek, hotelek, műemléki épületek teljeskörű kivitelezési munkáinak műszaki lebonyolításának ellátása a szakági projektmenedzserek közreműködésével. Javaslatot tesz az építési folyamat kialakítására, a szükséges technikai eszközök beszerzésére. Betartja és betartatja az építési, kivitelezési szerződések feltételeit és a magyar jog szerinti munkavédelmi és munkabiztonsági szabályokat. Kivitelezési ütemterveket és kockázatértékeléseket készít. Ellenőrzi a kivitelezés minőségének technológiai követelményeit. Javaslatot tesz a szolgáltatásban résztvevő szakalvállalkozók személyére és tanácsot ad a kiválasztásban, igény esetén tenderezteti a szakszolgáltatókat.
Ingatlanok, építési, felújítási projektek építészeti szempontból átvilágítja, javítási, kisebb átalakítási és fit out munkákat megszervezi, nagyobb átalakítási és fit out munkákat építészeti oldalról támogatja.
A projektek kapcsán kapcsolatot tart a szükséges szakhatóságokkal, részt vesz a hatósági bejárásokon, ellátja az Ingatlan tulajdonosának és Munkáltató érdekeinek képviseletét.
Riportokat készít a Munkáltató és az ingatlan tulajdonosával egyeztetett tartalommal.
Ingatlanok munkáit tervezi, ütemezi, költségvetését és költségeit megtervezi.
Az építkezés során felmerülő előre nem tervezhető feladatokra vonatkozó ajánlatokat beszerzi, az ajánlatokat felülvizsgálja, javaslatot tesz a vezető felé a munkák műszaki tartalmának és költségeinek elfogadására.
 

projektvezető

Feladatai középületek, hotelek, műemléki épületek teljeskörű kivitelezési munkáinak műszaki lebonyolításának ellátása, a projektek szakági projektmenedzsereinek és műszaki előkészítő mérnökeinek irányítása. Javaslatot tesz az építési folyamat kialakítására, a szükséges technikai eszközök beszerzésére. Betartja és betartatja az építési, kivitelezési szerződések feltételeit és a magyar jog szerinti munkavédelmi és munkabiztonsági szabályokat. Kivitelezési ütemterveket és kockázatértékeléseket készít. Ellenőrzi a kivitelezés minőségének technológiai követelményeit. Javaslatot tesz a szolgáltatásban résztvevő szakalvállalkozók személyére és tanácsot ad a kiválasztásban, igény esetén tenderezteti a szakszolgáltatókat.
Ingatlanok, építési, felújítási projektek építészeti szempontból átvilágítja, javítási, kisebb átalakítási és fit out munkákat megszervezi, nagyobb átalakítási és fit out munkákat építészeti oldalról támogatja.
A projektek kapcsán kapcsolatot tart a szükséges szakhatóságokkal, részt vesz a hatósági bejárásokon, ellátja az Ingatlan tulajdonosának és Munkáltató érdekeinek képviseletét.
Riportokat készít a Munkáltató és az ingatlan tulajdonosával egyeztetett tartalommal.
Ingatlanok munkáit tervezi, ütemezi, költségvetését és költségeit megtervezi.
Az építkezés során felmerülő előre nem tervezhető feladatokra vonatkozó ajánlatokat beszerzi, az ajánlatokat felülvizsgálja, javaslatot tesz a vezető felé a munkák műszaki tartalmának és költségeinek elfogadására.

építésvezető/főépítésvezető

Feladata a kivitelezési munkák szakmai irányítása, szervezése, felügyelete. Betartja és betartatja az építési-kivitelezési szerződések feltételeit és a kiviteli ütemterveket. Vezeti a megrendelői és alvállalkozói kooperációs megbeszéléseket. Ellenőrzi és betartatja a kivitelezés minőségét, technológiai követelményeit. Ellenőrzi és jóváhagyja az alvállalkozói és beszállítói teljesítéseket. Ellátja az építésvezetői adminisztratív feladatokat. Elkészíti a beszámolókat és projektjelentéseket. Vezeti és ellenőrzi az elektronikus építési naplókat.